Kerkdienst 20 september. Voorganger: ds. B. Kooistra

‘De eregalerij van geestelijke beroemdheden … en ik?!’

Aanvullende informatie over de doopdienst van zondag 13 september.

Doopdienst op zondag 13 september. Aanvang: 10:00 uur

Live Stream uitzending kerkdienst zondag 6 september 2020

Live Stream uitzending kerkdienst zondag 30 augustus 2020

Op 30 augustus zal de kerkdienst van onze gemeente weer rechtstreeks worden uitgezonden om 10 uur. U kunt deze, en volgende dienst(en), bekijken op de volgende manier bekijken:

Start Youtube op, zoek op Baptistengemeente Hengelo en selecteer daarna de Live Stream.

Live Stream uitzending kerkdienst zondag 23 augustus 2020

Zondag 23 augustus, zal de kerkdienst van onze gemeente voor de eerste keer rechtstreeks, om 10 uur, worden uitgezonden. 

Hoe kunt u deze, en volgende dienst(en) bekijken?

1. Gebruik onderstaande link, u komt dan binnen Youtube op het kanaal van onze gemeente, en selecteer daar de Live Stream van 23 augustus. 

Nieuws van de Werkgroep Diensten m.b.t. de kerkdiensten

Na een periode van bijna zes maanden, waarin we als gemeente geen erediensten mochten houden, willen we als Werkgroep Diensten weer een voorzichtige start maken met de zondagmorgen diensten. Maar dit willen we op een verantwoorde manier doen en niet overhaast alles tegelijk opstarten.

Zondag 23 augustus wordt een reguliere dienst, in de vorm zoals u die in de afgelopen maanden hebt gezien via YouTube, met dit verschil dat er wel mensen in de kerkzaal aanwezig mogen/zullen zijn. Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden, live stream, en niet meer een week van tevoren opgenomen. 

Kerkdienst 23 augustus

‘(Her)nieuw(d) perspectief’

Timoteüs ontvangt van (zijn leermeester een geestelijke vader) Paulus weer zicht op waar het uiteindelijk om draait in zijn leven. Het is de líefde!

Alpha-curus in het najaar

 

Inloggen

Agenda

20 sep 10:00: Kerkdienst. Voorganger: ds. B. Kooistra

20 sep 16:00: Rock Solid

20 sep 21:00: Jeugd van Tegenwoordig

29 sep 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

13 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

Fotoboek