Examens

In onze gemeente hebben we een aantal examenkandidaten. We wensen jullie heel veel succes!

Roerselen van de ziel

19 april

Een cantate die u niet mag missen!

Kom luisteren naar

Roerselen van de ziel

 

in Bach’s Cantate BWV 21 ("Ich hatte kein Bekümmernis")

 

uitgevoerd door kamerkoor Pur Sang en

solisten en orkest van de Bachbeweging Twente

o.l.v. Frank Deiman

 

op zondag 21 mei om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Enschede  

 

De entree is gratis, een vrije gift na afloop van de uitvoering wordt op prijs gesteld.

 

Bijgaand treft u de concertflyer aan met alle wetenswaardigheden. 

'Nu zie ik het!'

15 april

Ja, het is zover: het feest van de opstanding! Het feest van ‘zien’. Jezus laat Zich zien, openbaart Zich. Het Paaslicht (de paaskaars) wordt binnengedragen. Kinderen laten zien wat zij in de veertigdagentijd hebben ontdekt en gemaakt. Het koor Chanoeka neemt ons mee in Jubel met een Hoofdletter. Onze Heer leeft! En dat gaan we merken!

Aanvang: 10.00 uur in Jacob Catsstraat

'Wij willen Jezus zien!'

15 april

Het is een beetje een vacuüm, deze stille zaterdag. Tussen sterven en opstanding in. Waar is Jezus? We gaan stilstaan bij die vraag. Ook voor ons eigen leven. Over de graankorrel die in de aarde moet sterven om rijke vrucht te dragen (Johannes 12:20-28). Beeldend en handelend laten we opnieuw tot ons doordringen wat de betekenis van Jezus’ sterven en opstanding is voor ons nu.

Aanvang: 19.30 uur in Jacob Catsstraat

Goede Vrijdag is loslaten

14 april

“Wij willen Jezus zien!” met Pasen

14 april

Elk jaar weer – de viering van Pasen, als ware het ‘meelopen’ met een geschiedenis die bijna 2000 jaar geleden plaats vond en nog steeds ingrijpend actueel is voor ons mensen nu. Een historisch breekpunt: God grijpt in.

Om Zijn agape-liefde te laten zien. Agape is het Griekse woord voor een zichzelf gevende, opofferende liefde.

 

Inloggen

Agenda

28 mei 10:00: dienst Open Doors

Fotoboek