‘Het geheim van het evangelie - het is niet wat het lijkt’...

27 maart 2018

Tijdens deze laatste dagen van de Veertigdagentijd, de Stille Week, leven we met elkaar toe naar het Paasfeest. Stap voor stap gedenken we, als een innerlijke weg, het leven en sterven van Jezus, en de betekenis daarvan voor onze wereld en ons bestaan.

Wat waardevol dat u, dat jij mee op weg gaat. We hopen dat alle reisgeno- ten, zeker ook de gasten, zich daarbij welkom voelen.

Vanaf de Witte Donderdag tot de avond van de 1e Paasdag worden 3 dagen geteld (bij de joden begint de nieuwe dag in de avond, vgl. Genesis 1). Deze 3 dagen (met 4 vieringen) worden wel ‘Paastriduum’ genoemd, of sacrum triduum – de heilige drie dagen. Met deze vieringen is het hartsgeheim van de gemeente aan de orde – kruis & opstanding van onze Heer Jezus Christus. In elk van de 4 vieringen valt het accent op de gedachtenis van dat éne heil in de dood en opstanding van Jezus Christus, maar op elk van de dagen licht een ander accent of facet van dit heil voor onze ogen op.

Om voor u wat helderheid te geven omtrent de vieringen binnen de Stille Week, hier nog een kort overzicht.

De diensten van Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 45 minuten (Goede Vrijdag iets langer). Paaszondag begint om 10.00 uur.

Op Witte Donderdag gaan onze gedachten naar de instelling van de Maaltijd van de Heer, een maaltijd die we ook samen vieren.

Op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisiging, het lijden en het sterven van de Here Jezus. Aan het eind van de dienst wordt de paaskaars gedoofd.

Op Stille Zaterdag – ofwel Paaswake – gloort in het donker al iets van het licht dat op het punt van aanbreken staat.

Op Paasmorgen wordt het feest van Christus’ opstanding gevierd. Want niet alleen Christus stond op, ook wij kunnen met Hem ‘op staan’. In deze dienst verleent Chanoeka haar medewerking. 
De Vieringen zullen stuk voor stuk creatief worden ingevuld met inbreng van verschillende leden en vrienden. U hoort niet alleen, maar zult ook zien, proeven, ervaren, beleven... De ‘werkgroep Paascyclus’ is met enthousiasme en bezieling hiermee aan de slag gegaan en hoopt op een grote opkomst tijdens de vieringen rondom het thema: ‘het is niet wat het lijkt...’ We hopen dat u, dat jij als reisgenoot mee op weg gaat!

 

Inloggen

Agenda

9 apr 19:30: Witte Donderdag. Dienst via YouTube

10 apr 19:30: Goede Vrijdag. Dienst via YouTube

11 apr 19:30: Stille Zaterdag. Dienst via YouTube

12 apr 10:00: Pasen! Dienst via YouTube

28 apr 19:00: Gebedsgroep

Fotoboek