laatste dienst Alpha cursus

16 april

Jan Martin sprak tijdens de afsluitende Alpha-dienst (8 april j.l.) over hoe het zit met de kerk.
Hij sprak over vele beelden van kerk zijn: De kerk als gebouw, de kerk als ontmoetingsplek, maar het meest bijzondere is dat het het Lichaam van Christus symboliseert. Iedereen, niemand uitgesloten, is een onderdeel van dat lichaam (een oor om te luisteren, een mond om te zegenen en bijvoorbeeld handen om te dienen enz.) en alles is even belangrijk!! Als 1 lid lijdt, lijden alle leden mee en als 1 lid blij is, zijn alle leden verheugd. De preek ging over 1 Kor 12:4-31. Zeker de moeite van het teruglezen waard!

 

Inloggen

Agenda

1 dec 10:00: Dienst. Voorganger: br. Dick Hoekman

8 dec 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

15 dec 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

22 dec 17:00: Gemeentekerstfeest

24 dec 22:00: Kerstnachtdienst

Fotoboek