Thema avonden door drs. Bert Reinds

1 september 2018

Reminder!

3 Thema-avonden door drs. Bert Reinds Dit najaar ligt de focus op gezinnen/ de nieuwe generatie, echter deze thema-avonden zijn zinvol voor álle generaties (óók voor opa’s & oma’s).We hebben geprobeerd een 3-tal avonden samen te stellen met als rode draad ‘Gezin naar Gods plan’. 1. De 1e avond heeft als titel ‘Samen in de naam van Jezus’. Wat betekent het van generatie op generatie doorgeven van je geloof? Hoe gaan we als verschillende generaties in het grote gezin van God met elkaar om? 2. De 2e avond heeft als titel ‘Het beste voor je kind, maar wat is het beste?’ Wat heeft het kind nodig om steeds meer zichtbaar te worden zoals God hem of haar heeft bedoeld? Het gaat deze avond over opvoedvisie, opvoedhouding, opvoed-handelen en opvoedverantwoordelijkheid. 3. De 3e avond is getiteld ‘Ze geloven het wel?! Waar leg jij de klem-toon?’ Opnieuw een boeiende avond waarin we reflecteren op de eigengeloofshouding. Leiding: drs. Bert Reinds (orthopedagoog en schrijver) Data: dinsdag 18 sept, dinsdag 16 okt en dinsdag 27 nov. Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur Plaats: OntmoetingsCentrum ’t Venster, Oldenzaalsetraat 260, Hengelo.Informatie en aanmelden: Petra Eppinga: 074-2661974 p.eppinga1@gmail.com

 

 

Inloggen

Agenda

1 dec 10:00: Dienst. Voorganger: br. Dick Hoekman

8 dec 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

15 dec 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

22 dec 17:00: Gemeentekerstfeest

24 dec 22:00: Kerstnachtdienst

Fotoboek