Thema avonden "GEZIN NAAR GODS PLAN" door drs. Bert Reinds

9 oktober

 

Zondagmorgen 9 september is er in de dienst geboeid geluisterd naar wat orthopedagoog, schrijver, coach en spreker Bert Reinds te vertellen had. En 18 september was de 1e in een serie van 3 thema-avonden over geloof en opvoeding, waarin Bert Reinds een hartstochtelijk pleidooi hield voor ‘intergenerationeel kerkzijn’. Doorspekt met de nodige humor sprak hij over het ‘samen optrekken van de verschillende generaties binnen het gezin van God’, dat we ook wel ‘kerk’ noemen. Zo willen leven en samen oplopen als kerk vraagt interesse in elkaars leefwereld, en een bereidheid om van ouderen te leren, en tegelijkertijd enthousiast te zijn over de mogelijkheden en durf van de nieuwe generatie. De 2e avond is op 16 oktober. Dan zal worden ingezoomd op het thema: ‘Het beste voor je kind, maar wat is het beste?’ Een avond over opvoedvisie, opvoedhouding, opvoed- handelen en opvoedverantwoordelijkheid. Waarbij de vraag is: Wat is het beste voor het kind, en wat heeft het kind nodig om steeds meer zichtbaar te worden zoals God hem of haar heeft bedoeld. Als het goed is vind jij het belangrijk om te investeren in jouw gezin, in jouw kinderen of kleinkinderen, in nieuwe generaties hier in de gemeente. Wat dat betreft is het geen overbodige luxe om er deze 2e avond bij te zijn. Het is een tijdsinvestering die zich ongetwijfeld terugverdient, omdat je handvatten ontvangt in de vorm van tips, tools en toerusting, die jou en je gezin en het Gezin ten goede komen. En als je nu denkt: ik ben uit de kinderen, ik heb geen kinderen, ik ben al opa of oma, dus de avonden zijn niet voor mij bedoeld… De avonden zijn geschikt voor álle doelgroepen. En bovendien, de deskundigheid en kwinkslagen van Bert Reinds brengen je/ ons veel, als volgeling van Jezus, waardoor jouw dagelijks leven met Hem verankert en verdiept. 

‘Grijp toch de kansen’ is een oud lied. Ik vertaal het even naar de 16e oktober: grijp deze ‘groeikans’ met beide handen aan! Ben jij erbij, bij deze ‘gezamenlijke investering’? Noteer daarom: dinsdag 16 oktober 20.00-22.00 uur in OntmoetingsCentrum ’t Venster, Oldenzaalsestraat 260, Hengelo. Info en aanmelden: Petra Eppinga: 074-2661974 p.eppinga1@gmail.com (én de 3e avond op dinsdag 27 november 20.00-22.00 uur) Namens de werkgroep Onderwijs & Toerusting, ds. Bennie Kooistra

 

Inloggen

Agenda

31 mei 10:00: Pinksteren. Dienst via YouTube. Voorganger: br. Donovan Pinontoan en zr. Gabriëlle Drost-Stolk

Fotoboek