Uitnodiging – Start nieuwe eet- en gesprekskring 25-45 jaar!

7 november

I

In de Baptistengemeente gebeurt van alles. Er zijn mooie ontwikkelingen. Met regelmaat zien we nieuwe mensen de gemeente binnenkomen, en we hopen dat meer en meer er in dit vernieuwde kerkgebouw hun geestelijk huis & thuis gaan vinden. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar persoonlijk leren kennen, elkaar kunnen enthousiasmeren en er voor elkaar zijn. Om dit persoonlijke contact draait het in onze kringen. De meeste kringen zijn gemixt, maar we krijgen wel signalen dat er ook een behoefte is aan contact met leeftijdsgenoten of met mensen die in eenzelfde ‘levensfase’ zitten met allerhande vragen die deze fase met zich meebrengt; relaties, familie, opvoeding, carriëre, (priori)tijd, dromen, geloof etc. In de gemeente is dat ‘als je gaat tellen’ best een hele groep. Maar soms ken je elkaar niet, of alleen van gezicht. Of van jaren geleden, toen je nog op de jeugd zat. Of ben je nieuw in de gemeente. Of zou je het best zien zitten om nieuwe mensen te leren kennen. Om in die behoefte te voorzien, hebben we gemeend een ‘nieuwe eet- en gesprekskring’ op te zetten, voor de groep tussen ong. 25 en 45 jaar. 2 ingrediënten van deze eet- en gesprekskring zullen zijn – naast een maaltijd! – Vriendschap & Verdieping. In deze kring kunnen vriendschappen ontstaan – je deelt elkaars leven, je steunt elkaar, je eet en lacht met elkaar – en vindt er verdieping en geestelijke groei plaats – je verbondenheid en geloof in Jezus wordt aangewakkerd. Ontmoeting met elkaar en met God onder het genot van maaltijd en koffie, voeding voor de maag en de ziel, wat wil je nog meer?!

Er zijn al voldoende aanmeldingen om een nieuwe groep te beginnen. We starten op dinsdagavond 6 november, 18.00 uur (locatie krijg je nog te horen). De frequentie is zo’n 6x per jaar, bij iemand thuis, waarbij na het samen eten in ongedwongen sfeer wordt doorgesproken over een relevant thema. Voor meer inlichtingen of wil je je (nog last minute) opgeven? Contact dan met Marcel Hoogebrug (mchogebrug@home.nl 074-2911991) of ds. Bennie Kooistra (benniekooistra@gmail.com 074-3491183) Graag verwelkomen we je op deze eet- en gesprekskring!!

Data: 1e avond: Dinsdag 6 november

2e avond: Donderdag 10 januari

3e avond: Donderdag 28 februari

4e avond: Dinsdag 2 april

5e avond: Woensdag 15 mei

6e avond: Woensdag 3 juli

 

Inloggen

Agenda

23 jun 10:00: Dienst ds. M. de Vos

30 jun 10:00: Dienst. Voorganger: Bennie Kooistra

7 jul 10:00: Dienst. Voorganger: br. Dick Hoekman

14 jul 10:00: Dienst. Voorganger: Bennie Kooistra

21 jul 10:00: Dienst. Voorganger: Bennie Kooistra

Fotoboek