Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag

Wij nodigen u uit om op maandag 4 november deel te nemen aan een wereldwijd gebed. Van waar de zon op gaat tot waar zij daalt wordt de Naam van God geloofd. Dat gebeurt natuurlijk elke dag maar deze dag is speciaal. De Gebedsdag verenigt alle Baptistenvrouwen wereldwijd in een tijd van aanbidding door gebed, lofprijzing en onze financiële offers. Dit jaar zijn we ons ervan bewust dat wij het Licht van Jezus in de wereld weerspiegelen door voor elkaar en de wereld te bidden. 

Op ons eigen plekje in Twente zullen wij bidden voor mensen op andere plaatsen in Europa, Azië, Afrika, Oceanië, Latijns-Amerika, de Caraïben en Noord-Amerika. Deze mensen willen we leren kennen door hun getui- genissen of door te horen over hun omstandigheden. Wij vinden het ook belangrijk om voor Hengelo, onze buren, de omgeving en geliefden te bidden, daar zal ook ruimte voor zijn. We willen God eer brengen in het zingen van mooie liederen en door te prijzen in het gebed. Hoe wij verder God en elkaar kunnen dienen leren we door te lezen uit de bijbel en daarover na te denken. Van God mogen wij verwachten dat Hij ons helpt bij het werk dat wij doen. Hij geeft ons een richting en blijheid om uit te delen van Zijn rijkdom. 

Vrouwen en mannen zijn welkom op deze morgen. We beginnen om half 10 met koffie en zijn rond 11 uur klaar. In de komende maand zullen we op verschillende manieren aandacht geven aan deze morgen, dat zal u vast niet ontgaan! 

 

 

 

Inloggen

Agenda

31 mei 10:00: Pinksteren. Dienst via YouTube. Voorganger: br. Donovan Pinontoan en zr. Gabriëlle Drost-Stolk

Fotoboek