Inleiding op de dienst van 12 juli 2020

‘Laat mij Uw heerlijkheid zíen’

Mozes verlangt naar méér. ‘Heer, toon mij toch Uw majesteit’. Ja, hij sprák met de Heer ‘van aangezicht tot aangezicht’, maar nu gaat hij een stap verder: hij wil God zíen van aangezicht tot aangezicht!

Herken je dat verlangen? Ook Mozes, de grote Mozes, heeft moeite met Gods onzienlijkheid. Ook hij vindt het maar moeilijk zich blindelings aan God toe te vertrouwen. ‘O God, ik zou zo graag de vóórkant van het tapijt zien, niet alleen de achterkant, met heel die wirwar van draden en knopen, waar ik niet uit wijs kan. U moet het mij niet kwalijk nemen, maar ik had zo graag wat meer in huis dan slechts een aanvechtbaar en wankel geloof.’

Herken je dat verlangen, dat je Hem wilt zíen in wie we geloven, dat je Hem wilt aanschóuwen op wie we vertrouwen?

Tijdens deze kerkdienst zoomen we in op dit hoog(s)te punt uit het Oude Testament, Exodus 33. En hopelijk vangen jij en ik een glimp op van die God!

Tot zondag!

ds. Bennie Kooistra

 

Inloggen

Agenda

27 sep 10:00: Kerkdienst 27 september. Voorganger: ds. G. de Vries

27 sep 19:30: 24-7

29 sep 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

13 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

27 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

Fotoboek