Kerkdienst 23 augustus

‘(Her)nieuw(d) perspectief’

Timoteüs ontvangt van (zijn leermeester een geestelijke vader) Paulus weer zicht op waar het uiteindelijk om draait in zijn leven. Het is de líefde!

Misschien vraag jij je het ook wel eens af. ‘Waar gaat het nu om?’ ‘Wat is het doel in mijn leven?’ ‘Waarop kan ik focussen?’ Zowel voor hen die door de coronatijd wat ‘stil’ zijn komen te staan als voor degenen die in de hectiek aan kunst- en vliegwerk – (thuis)werken, gezin, zorg voor familieleden etc. – zich een slag in de rondte werkten, kan zich op zeker moment de vraag aandienen: wat is in mijn tot stilstand zijn gekomen of in mijn veelheid aan drukte nu het grotere perspectief en het doel van mijn bestaan?

Zomerloomheid, coronaonzekerheid en de start van een nieuw (persoonlijk- en gemeente)seizoen, waar vind ik richting, waar gaat het in mijn leven nu ook al weer om?

Liefde... Het zoeken van Gods Koninkrijk… Het goede blijven doen… Woorden van Paulus en Jezus die ons in de kerkdienst zullen wenken.

Tot zondag!

ds. Bennie Kooistra

 

 

 

Inloggen

Agenda

27 sep 10:00: Kerkdienst 27 september. Voorganger: ds. G. de Vries

27 sep 19:30: 24-7

29 sep 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

13 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

27 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

Fotoboek