Nieuws van de Werkgroep Diensten m.b.t. de kerkdiensten

Na een periode van bijna zes maanden, waarin we als gemeente geen erediensten mochten houden, willen we als Werkgroep Diensten weer een voorzichtige start maken met de zondagmorgen diensten. Maar dit willen we op een verantwoorde manier doen en niet overhaast alles tegelijk opstarten.

Zondag 23 augustus wordt een reguliere dienst, in de vorm zoals u die in de afgelopen maanden hebt gezien via YouTube, met dit verschil dat er wel mensen in de kerkzaal aanwezig mogen/zullen zijn. Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden, live stream, en niet meer een week van tevoren opgenomen. 

Uiteraard houden we ons in deze dienst aan de geldende regels zodat we corona- en AVG proof te werk gaan. Hierbij moet u denken aan de volgende zaken:

- Wij gaan zitten in de kerkzaal en met inachtneming van de richtlijnen kunnen daar ongeveer 40 mensen aanwezig zijn.
- U moet klachtenvrij zijn, geen koorts, hoesten, niezen, loopneus, etc.
- We houden ons aan de 1,5 meter regel.
- Zitplaatsen worden aangewezen, op basis van de aanmeldingen.
- Er wordt niet gezongen door de kerkbezoekers, er zal wel muzikale medewerking zijn.
- Er is geen zondagsschool of crèche voorlopig, er zal waarschijnlijk wel een kindermoment zijn voor de kinderen thuis.
- Gasten moeten zich registreren voor mogelijk bron- en contactonderzoek
- Naast de medewerkers op het podium komen er geen kerkbezoekers herkenbaar in beeld.

Wij nodigen u van harte uit om deze dienst te bezoeken. Middels onderstaande link kunt u zich hiervoor opgeven:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSY14W5Ii-BXXsmePDlRqiUjMj7p1...

U kunt zich ook via e-mail opgeven: secretaris@baptistenhengelo.nl

U leest dat er geen zondagsschool is, dit heeft te maken met het feit dat we alles geleidelijk/gefaseerd willen opstarten en willen bekijken hoe het opgestelde corona-protocol, in de praktijk uitpakt. Er is WEL opvang voor de kinderen in de speeltuin achter het gebouw, hier kunt u de kinderen brengen VOOR aanvang van de dienst en NA de dienst weer ophalen. De kinderen komen dus niet in het kerkgebouw, tenzij zij bij de ouder(s) in de kerkzaal blijven zitten. Wij hopen rond 6 september weer te kunnen starten met de zondagsschool en crèche.

 

Inloggen

Agenda

27 sep 10:00: Kerkdienst 27 september. Voorganger: ds. G. de Vries

27 sep 19:30: 24-7

29 sep 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

13 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

27 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

Fotoboek