Live Stream uitzending kerkdienst zondag 6 september 2020

Startzondag.

Start van de introductie van het jaarthema “Geloofshelden”. Christen-zijn is, zeker in onze huidige samenleving, lang niet vanzelfsprekend. Daar is veel overtuiging, moed, durf en inzet voor nodig. Christen- blijven vraagt om volharding en uithoudingsvermogen. Het komende jaar zoeken we in de Bijbel naar aanmoedigingen en aansporingen bij geloofsgetuigen. Door de geloofsvoorbeelden willen we ons laten inspireren om met vreugde en verwondering te blijven geloven. Wanneer we biddend nadenken over de levens van deze geloofshelden, vindt er binnen in ons door de werking van de heilige Geest een verandering plaats, die ons in staat stelt om moediger, liefdevoller en meer Christus-gelijkvormiger te leven. We lezen deze zondag uit: Hebreeën 11: 1-3 en 1 Korintiërs 16:13-14.
U kunt de dienst volgen door YouTube op te starten en op Baptistengemeente Hengelo te zoeken en daarna Live Stream te selecteren.
 

 

Inloggen

Agenda

27 sep 10:00: Kerkdienst 27 september. Voorganger: ds. G. de Vries

27 sep 19:30: 24-7

29 sep 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

13 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

27 okt 19:30: Vrouwenbijbelstudie "Leven in Gods ritme"

Fotoboek