Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 2020

 

Op maandag 2 november 2020 houden we de gebedsdag. Overal op aarde bidden vrouwen voor elkaar tot God.
Dit gegeven inspireert ons al jaren. Samen voor elkaar bidden...
‘Samen’ heeft dit jaar een hele andere betekenis. Hoeveel hebben we niet samen kunnen doen!
Maar we mogen weten dat we geen los zand zijn. We bidden in Jezus naam, de Rots waarop wij staan.
God hoort al onze gebeden.
U bent voor deze dag van harte uitgenodigd om mee te bidden. Maar hoe gaan wij dat dit jaar doen? Wij
hebben verschillende mogelijkheden besproken, we willen zo veel mogelijk vrouwen de mogelijkheid
bieden om deze mooie dag mee te maken. Daarom nodigen we iedereen van harte uit. Wij hopen u op wilt
geven of u overdag of ’s avonds wilt komen. Of dat u liever mee kijkt via het internet. U kunt ons mailen op onderstaande adressen.
Als er veel mensen online willen mee kijken maar dat zelfstandig niet zo goed voor elkaar krijgen willen
we gaan koppelen. Een jongere met een oudere het programma volgt op de computer. Op 2 november
hopen we elkaar te zien. Het wordt een heel bijzondere dag!
U kunt het programma al bekijken op
https://baptisten.nl/images/nieuws/2020/Wereldgebedsdag_2020__v42.pdf
Monique Blenkers, email: monique.blenkers@home.nl 
en Hanneke Dullaart, email : hdullaart@home.nl 

 

Inloggen

Agenda

13 jun 10:00: Dienst. Voorganger: br. D. Pinontoan

14 jun 19:00: Leven van gebed-online. Elke werkdag

16 jun 19:30: Preekvoorbereiding online

20 jun 10:00: Dienst. Voorganger: zr. C. Lennips

27 jun 10:00: Dienst. Voorganger: br. D. Pinontoan

Fotoboek