Week van het gebed zondag 17 t/m 24 januari 2021

 

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen  bidden christenen samen voor eenheid. Ook jij kunt meedoen! De gebedsweek plaats ook in onze gemeente plaats  van zondag 17 t/m 24 januari.  

We zien, spreken en bidden met elkaar online van 19.00 tot 19.30/19.45 u. 

Dagelijks ontvangt u via de mail een link waarmee u kunt deelnemen.  

Tijdens de bijeenkomst maken we gebruik van het gebedsboekje. U ontvangt dit gebedsboekje digitaal in de bijlage van uw mail. 

Het gebedsboekje leid je door de Week van gebed voor eenheid 2021. We luisteren naar de oproep van Jezus uit  Johannes 15 en ontdekken hoe we veel vrucht kunnen dragen als we in zijn liefde blijven. Dagelijks wordt de  gebedsbijeenkomst door iemand anders uit de gemeente geleid. 

 

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te doen!

Als u geen lid of vriend bent van de gemeente (leden en vrienden krijgen automatisch een link via de mail) kunt u zich aanmelden bij Dick Hoekman.

Tel.:  06 27249183

 

 

Inloggen

Agenda

10 jan 10:00: Dienst

10 jan 16:00: Rock Solid (digitaal)

10 jan 18:30: Jeugd van Tegenwoordig (online)

12 jan 19:30: NIEUW! Preeknabespreking online

13 jan 19:30: Preekvoorbereiding online

Fotoboek