Baptisten Wereld Vrouwengebedsdag 2018

17 oktober 2018

 

STA OP, LAAT JE LICHT SCHIJNEN

Uitnodiging voor Wereldgebedsdag Baptistenvrouwen.

5 november 2018 
OntmoetingCentrum 't Venster.

Preek van zondag 14 oktober 2018. Voorganger: Egbert van Rhee

Thema avonden "GEZIN NAAR GODS PLAN" door drs. Bert Reinds

9 oktober

 

Preek van zondag 7 oktober 2018

9 oktober 

 

 

<div class="cloudapp-embed" data-slug="ffadc801b8e5"><a href="https://cl.ly/ffadc801b8e5">08 verkondiging20181007.mp3</a><script async src="https://embed.cl.ly/embedded.gz.js" charset="utf-8"></script></div>

Doopdienst zondag 7 oktober

3 oktober

Op zondag 7 oktober zal er in onze gemeente iemand worden gedoopt. U bent van harte uitgenodigd om hier getuige van te zijn. De dienst begint om 10.00 uur.

 

https://youtu.be/QQ7uXdPZqy8

DOOP

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

 

Preek van zondag 30 september. Voorganger: Oeds Blok

Samenvatting studie 1 door Bert Reinds

22 september

Samenvatting van studie 1 "Samen in de naam van Jezus"  Doelgroepenkerk of generatiekerk.

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 16 oktober, 20.00 -22.00 uur en heeft als thema: "Het beste voor je kind, maar wat is het beste?". Het gaat deze avond
over opvoedvisie, opvoedhouding, opvoed-handelen en opvoedverantwoordelijkheid. U bent van harte uitgenodigd!

 

Eredienst zondag 23 september

22 september

Met dit prachtige lied begint de eredienst van zondag 23 september. Het thema van de dienst is "Het bloed van Christus" (over het werkelijke bloed van Christus en wat het vandaag de dag voor ons betekent). De dienst begint om 10 uur en Donovan Pinontoan zal voorgaan. Na de dienst is er koffiedrinken. U bent van harte uitgenodigd!

OPWEKKING 733

10.000 redenen

Preek van zondag 16 september. Voorganger: Bennie Kooistra

17 september

 

<div class="cloudapp-embed" data-slug="0b9aa4bddcd0"><a href="https://cl.ly/0b9aa4bddcd0">BGH20180916 Preek Bennie.mp3</a><script async src="https://embed.cl.ly/embedded.gz.js" charset="utf-8"></script></div>

 

Inloggen

Agenda

18 nov 10:00: Kinder- en gezinsdienst. Donovan Pinontoan

25 nov 10:00: Dienst Bennnie Kooistra

27 nov 20:00: Thema avond "Ze geloven het wel?! Waar leg jij de klemtoon?" door Bert Reinds

2 dec 10:00: Dienst Gerrit van Valen

6 dec 19:30: Financiële gemeentevergadering

Fotoboek