Live Stream uitzending kerkdienst zondag 23 augustus 2020

Zondag 23 augustus, zal de kerkdienst van onze gemeente voor de eerste keer rechtstreeks, om 10 uur, worden uitgezonden. 

Hoe kunt u deze, en volgende dienst(en) bekijken?

1. Gebruik onderstaande link, u komt dan binnen Youtube op het kanaal van onze gemeente, en selecteer daar de Live Stream van 23 augustus. 

Nieuws van de Werkgroep Diensten m.b.t. de kerkdiensten

Na een periode van bijna zes maanden, waarin we als gemeente geen erediensten mochten houden, willen we als Werkgroep Diensten weer een voorzichtige start maken met de zondagmorgen diensten. Maar dit willen we op een verantwoorde manier doen en niet overhaast alles tegelijk opstarten.

Zondag 23 augustus wordt een reguliere dienst, in de vorm zoals u die in de afgelopen maanden hebt gezien via YouTube, met dit verschil dat er wel mensen in de kerkzaal aanwezig mogen/zullen zijn. Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden, live stream, en niet meer een week van tevoren opgenomen. 

Kerkdienst 23 augustus

‘(Her)nieuw(d) perspectief’

Timoteüs ontvangt van (zijn leermeester een geestelijke vader) Paulus weer zicht op waar het uiteindelijk om draait in zijn leven. Het is de líefde!

Alpha-curus in het najaar

Online dienst van 12 juli 2020. Aanvang 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Inleiding op de dienst van 12 juli 2020

‘Laat mij Uw heerlijkheid zíen’

Mozes verlangt naar méér. ‘Heer, toon mij toch Uw majesteit’. Ja, hij sprák met de Heer ‘van aangezicht tot aangezicht’, maar nu gaat hij een stap verder: hij wil God zíen van aangezicht tot aangezicht!

Online dienst van 5 juli 2020. Aanvang 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Inleiding en Emoji's dienst van 5 juli 2020

God aanschouwen, eten en drinken

Een muis en een olifant, geen gelijkwaardige partners. Ontzagwekkend en mini. Op dit plaatje zie je een olifant die de muis voorziet van eten en drinken. Een muis die zich laaft (oftewel: drinkt) en zich te goed doet. Wel jammer trouwens, dat die muis zich met de rug naar de olifant toekeert, maar dat terzijde…

Online dienst van 28 juni 2020: Aanvang 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Preeksamenvatting in emoij's van zondag 28 juni

 

Inloggen

Agenda

10 jan 10:00: Dienst

10 jan 16:00: Rock Solid (digitaal)

10 jan 18:30: Jeugd van Tegenwoordig (online)

12 jan 19:30: NIEUW! Preeknabespreking online

13 jan 19:30: Preekvoorbereiding online

Fotoboek