Inleiding op de dienst van 28 juni 2020

Verbondsvernieuwing … een nieuw commitment

Online dienst van 21 juni 2020: Aanvang 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Inleiding op de dienst van 21 juni 2020

Heilig vuur … hoe houd ik het geloof vurig.

Online dienst van 14 juni. Aanvang 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Gebedsgroep

Kerkdienst 14 juni – Gods Geest die wel/niet (ver)oordeelt?!

We zijn er als christenen soms zo goed in, elkaar (ver)oordelen. Hebben we dat van onze Hemelse Vader geleerd? Heeft Jezus ons dat voorgeleefd? Of is dat vanuit de Heilige Geest in ons binnenste opgekomen?

Online dienst van 31 mei 2020: Pinksteren. Aanvang 10:00 uur. Voorgangers: br. D. Pinontoan en zr. G. Drost-Stolk

Kerkdienst via YouTube 24 mei 2020

Inleiding op de dienst van 24 mei 2020

 

Exodus 28 - Kleding van de hogepriester. 1. Efod/Priesterschort met 2 edelstenen op de schouders. 2. Borstschild met 12 edelstenen + Urim en Tummim. 3. Blauwe Opperkleed. 4. Tulband en gouden diadeem. 5. Witte onderkleed.

 

Gedragen op Zijn schouders en hart

Jeugd Hemelvaart 2020

 

Inloggen

Agenda

10 jan 10:00: Dienst

10 jan 16:00: Rock Solid (digitaal)

10 jan 18:30: Jeugd van Tegenwoordig (online)

12 jan 19:30: NIEUW! Preeknabespreking online

13 jan 19:30: Preekvoorbereiding online

Fotoboek