Roerselen van de ziel

19 april

Een cantate die u niet mag missen!

Kom luisteren naar

Roerselen van de ziel

 

in Bach’s Cantate BWV 21 ("Ich hatte kein Bekümmernis")

 

uitgevoerd door kamerkoor Pur Sang en

solisten en orkest van de Bachbeweging Twente

o.l.v. Frank Deiman

 

op zondag 21 mei om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Enschede  

 

De entree is gratis, een vrije gift na afloop van de uitvoering wordt op prijs gesteld.

 

Bijgaand treft u de concertflyer aan met alle wetenswaardigheden. 

'Nu zie ik het!'

15 april

Ja, het is zover: het feest van de opstanding! Het feest van ‘zien’. Jezus laat Zich zien, openbaart Zich. Het Paaslicht (de paaskaars) wordt binnengedragen. Kinderen laten zien wat zij in de veertigdagentijd hebben ontdekt en gemaakt. Het koor Chanoeka neemt ons mee in Jubel met een Hoofdletter. Onze Heer leeft! En dat gaan we merken!

Aanvang: 10.00 uur in Jacob Catsstraat

'Wij willen Jezus zien!'

15 april

Het is een beetje een vacuüm, deze stille zaterdag. Tussen sterven en opstanding in. Waar is Jezus? We gaan stilstaan bij die vraag. Ook voor ons eigen leven. Over de graankorrel die in de aarde moet sterven om rijke vrucht te dragen (Johannes 12:20-28). Beeldend en handelend laten we opnieuw tot ons doordringen wat de betekenis van Jezus’ sterven en opstanding is voor ons nu.

Aanvang: 19.30 uur in Jacob Catsstraat

Goede Vrijdag is loslaten

14 april

“Wij willen Jezus zien!” met Pasen

14 april

Elk jaar weer – de viering van Pasen, als ware het ‘meelopen’ met een geschiedenis die bijna 2000 jaar geleden plaats vond en nog steeds ingrijpend actueel is voor ons mensen nu. Een historisch breekpunt: God grijpt in.

Om Zijn agape-liefde te laten zien. Agape is het Griekse woord voor een zichzelf gevende, opofferende liefde.

Witte donderdag

13 april

Wat was de laatste ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen? Waar waren ze allen bij elkaar? Bij het laatste Avondmaal. En dat was een ‘gewone’ Pesachmaaltijd, ergens in een zaal, in kleine kring. Daarom vieren wij in meer dan 10 huiselijke kringen met elkaar de Maaltijd van de Heer als onderdeel van onze gewone maaltijd. Samen eten, samen delen én samen stil staan bij de woorden van Jezus: “Dit is mijn Lichaam, het is voor jullie. Blijft dit doen om mij te gedenken” (1 Korinthe 11:24). En dat gaan we doen…

1 Korintiers 11:23-26

Stille week

12 april

Zien we het wel goed?

Jesaja 5-:4-7 en Mattheus 21:1-11

In deze week worden de daden van Jezus zichtbaarder dan in andere weken van het jaar. We lezen in de bijbel. Kijken naar de tv, de Passion. Op veel plaatsen wordt de Mattheus Passion opgevoerd. We knutselen paasstukjes. We oefenen liederen voor vrijdag of zondag.

Voor we het weten is deze week weer voorbij. Mag Jezus er ook bij? Voelen we het offer dat Hij bracht?

 

Inloggen

Agenda

14 jan 10:00: dienst Bennie Kooistra

21 jan 10:00: dienst Daniel Drost

28 jan 10:00: dienst Bennie Kooistra

30 jan 15:00: Jeugd van Vroeger

Fotoboek