Mijlpaal

29 maart

Met dit schijnbaar kleine berichtje in de krant bereiken we een mijlpaal. Al een tijd zijn we samen op weg, maken we dingen met elkaar mee. Maar de samenvoeging van onze gemeente heeft juridisch heel veel werk gekost. Veel uitzoek werk, de juiste verslagen maken, onderzoek met de notaris, bezoeken aan de notaris etc etc. Dankbaar zijn we aan hen die voor onze gemeente dit allemaal gedaan hebben en aan God die hun daartoe geinspireerd heeft.

op weg naar Pasen, Zie jij het ook?

29 maart

Deze week lezen we 1 Sam 16: 1-13 en Joh. 9: 1-13 en 26-39

Samuel moet de nieuwe koning gaan zalven en wordt naar het gezin van Isai gestuurd, al de zonen worden aan hem voorgesteld. Hij beoordeelt hun gestalte maar God kijkt naar het hart en kiest de tengere jongen die op de kudde past.

40 dagen naar Pasen toe

22 maart week 3

 

Johannes 4: 5-42, Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron.

Heel ongebruikelijk, Jezus, een joodse man spreekt met de Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water uit de bron en gaande weg het gesprek gaan zij anders naar elkaar kijken. Je kunt kijken zonder te zien. Horen zonder te horen. Wat wij allemaal nodig hebben is Jezus, kies jij voor het stromende water?

Kinderclub op woensdag

16 maart

Nou vooruit, een foto van de kinderclub! Deze knutsel maakte een van de kinderen over de ontmoeting van Jezus met Elia en Mozes op de berg. Mooi!

40 dagen naar Pasen toe

 

16 maart

Als gemeente lezen we deze week Exodus 24:12-18. Daarin staat dat Mozes, met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten de berg op werden geroepen. Mozes mocht dichtbij God komen, de anderen bleven op eerbiedige afstand. Mozes klom hoger de berg op, tot in de wolk. Daar bleef hij veertig dagen en veertig nachten.

op weg naar Pasen

10 maart

 

De veertig dagen naar Pasen zijn aangebroken. Veel Christenen vinden dit de beste aanleiding om zich persoonlijk te bezinnen op het geloof. Jezus zelf nam veertig dagen de tijd om zich voor te bereiden op zijn werkzame tijd hier op aarde. In Mattheus 4 vers 1 - 11 kunt u daarover lezen. Werk, media en maatschappelijke zaken nemen veel van onze tijd en onze gedachten in beslag.

Dienst zondag 19 februari

18 februari

Morgen een levendige dienst! De Singers zingen mooie opwekkingsliedjes en Donovan Pinontoan gaat voor, het thema is 'radicaal zijn in het geloof'. Kom allemaal!

Gemeentevergadering

18 februari

Gemeentevergadering met als onderwerp de resultaten over 2016 en de begroting 2017
Deze vergadering was gepland op 7 maart a.s
Om deze vergadering goed voor te bereiden en u voldoende tijd te geven om de stukken te kunnen inzien is de vergadering verschoven naar 14 maart.
U ontvangt een bericht op het moment dat de stukken beschikbaar zijn.
 

 

Inloggen

Agenda

14 jan 10:00: dienst Bennie Kooistra

21 jan 10:00: dienst Daniel Drost

28 jan 10:00: dienst Bennie Kooistra

30 jan 15:00: Jeugd van Vroeger

Fotoboek