Online dienst van 14 juni. Aanvang 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Gebedsgroep

Kerkdienst 14 juni – Gods Geest die wel/niet (ver)oordeelt?!

We zijn er als christenen soms zo goed in, elkaar (ver)oordelen. Hebben we dat van onze Hemelse Vader geleerd? Heeft Jezus ons dat voorgeleefd? Of is dat vanuit de Heilige Geest in ons binnenste opgekomen?

Online dienst van 31 mei 2020: Pinksteren. Aanvang 10:00 uur. Voorgangers: br. D. Pinontoan en zr. G. Drost-Stolk

Kerkdienst via YouTube 24 mei 2020

Inleiding op de dienst van 24 mei 2020

 

Exodus 28 - Kleding van de hogepriester. 1. Efod/Priesterschort met 2 edelstenen op de schouders. 2. Borstschild met 12 edelstenen + Urim en Tummim. 3. Blauwe Opperkleed. 4. Tulband en gouden diadeem. 5. Witte onderkleed.

 

Gedragen op Zijn schouders en hart

Jeugd Hemelvaart 2020

Motiverende vragen om deze week over na te denken (n.a.v. de preek van zondag 17 mei):

• Wat koester(de) jij uit Egypte of die tijd voor corona waar nu door Gods Geest hevig in geblazen wordt?

• Waarvan moet jij losgescheurd, losgetrokken worden omdat het je in z’n greep heeft en je roeping om Jezus te volgen in de weg staat?

• Hoe kun jij deze week iets van Jezus’ liefde belichamen, vorm geven aan dat koninkrijk waarvan jij een heilige priester(es) bent?

Online dienst 17 mei 2020. Aanvang: 10:00 uur. Voorganger: ds. B. Kooistra

Inleiding op de dienst van 17 mei 2020

Redding en ontregeling; over arenden en gieren

 

Inloggen

Agenda

18 apr 10:00: Dienst. Voorganger: ds. B. Kooistra

19 apr 19:00: Leven van gebed-online. Elke werkdag

21 apr 19:30: Preekvoorbereiding online

25 apr 10:00: Dienst. Voorganger: ds. B. Kooistra

2 mei 10:00: Dienst. Voorganger: br. D. Pinontoan

Fotoboek