40 dagen naar Pasen toe

22 maart week 3

 

Johannes 4: 5-42, Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron.

Heel ongebruikelijk, Jezus, een joodse man spreekt met de Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water uit de bron en gaande weg het gesprek gaan zij anders naar elkaar kijken. Je kunt kijken zonder te zien. Horen zonder te horen. Wat wij allemaal nodig hebben is Jezus, kies jij voor het stromende water?

Kinderclub op woensdag

16 maart

Nou vooruit, een foto van de kinderclub! Deze knutsel maakte een van de kinderen over de ontmoeting van Jezus met Elia en Mozes op de berg. Mooi!

40 dagen naar Pasen toe

 

16 maart

Als gemeente lezen we deze week Exodus 24:12-18. Daarin staat dat Mozes, met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten de berg op werden geroepen. Mozes mocht dichtbij God komen, de anderen bleven op eerbiedige afstand. Mozes klom hoger de berg op, tot in de wolk. Daar bleef hij veertig dagen en veertig nachten.

op weg naar Pasen

10 maart

 

De veertig dagen naar Pasen zijn aangebroken. Veel Christenen vinden dit de beste aanleiding om zich persoonlijk te bezinnen op het geloof. Jezus zelf nam veertig dagen de tijd om zich voor te bereiden op zijn werkzame tijd hier op aarde. In Mattheus 4 vers 1 - 11 kunt u daarover lezen. Werk, media en maatschappelijke zaken nemen veel van onze tijd en onze gedachten in beslag.

 

Inloggen

Agenda

14 apr 14:00: Reunie

15 apr 10:00: Dank- en afscheidsdienst

22 apr 10:00: dienst Bennie Kooistra

29 apr 10:00: dienst Donovan Pinontoan

13 mei 10:00: dienst Bennie Kooistra

Fotoboek