Witte Donderdag, laatste Avondmaal

Dienst op Witte Donderdag via YouTube. Aanvang 19:30

Stille week en Pasen

Vertellingen rond de schilderijen van Sieger Koder.
Op een bijzondere manier wordt tijdens de Stille week en Pasen aandacht gegeven aan het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Aan de hand van de schilderijen van de pastor Sieger Koder worden de gebeurtenissen, tijdens de laatse dagen van Jezus, beeldend tot uitdrukking gebracht.

Het leven wordt doorkruist...

Nieuws van de Unie van Baptistengemeenten

 

Waar klamp je je aan vast?

We leven in bizarre tijden. We maken dingen mee die we nog niet eerder zo gezien hebben. Scholen dicht, kerken gesloten, cafés zijn verlaten, er is de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. De routines die we kennen vallen weg. We zien nog maar een heel klein groepje mensen fysiek, behalve natuurlijk als je in de zorg werkt. (...)

Overdenking op Palmzondag 5 april

UPDATE

DIENST OP ZONDAG VIA YOUTUBE

Ten behoeve van de dienst is het volgende YouTube kanaal aangemaakt: 

Kerkdienst 29 maart 2020 via YouTube

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_btuH-crzDI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Overdenking op zondag 29 maart 2020

Ten behoeve van de dienst is het volgende YouTube kanaal aangemaakt: 

Kerkdienst 22 maart 2020 via YouTube

Overdenking op zondag 22 maart

 

Coronavirus

Mocht u vragen hebben over de maatregelen die genomen zijn m.b.t. het Coronavirus dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad: Erik Keuzenkamp, 06 227 222 90

 

Inloggen

Agenda

10 jan 10:00: Dienst

10 jan 16:00: Rock Solid (digitaal)

10 jan 18:30: Jeugd van Tegenwoordig (online)

12 jan 19:30: NIEUW! Preeknabespreking online

13 jan 19:30: Preekvoorbereiding online

Fotoboek